Laureátem Ceny Jaroslava Seiferta se stal absolvent FF UK Josef Kroutvor

  • 01.12.2022
  • 0
  • 603 Views

Absolvent filozofie, historie a dějin umění na FF UK obdržel ocenění za knihu Poletování jednoho ptáčka (vzpomínání a listování) s přihlédnutím k jeho esejistické tvorbě. Cena se uděluje za význačné dílo vydané či jinak zveřejněné v České republice nebo v zahraničí v posledních třech letech.

Ve své knize Josef Kroutvor vzpomíná na svůj vlastní život. Přestože nechtěl napsat „velkou knihu pamětí“, jeho vzpomínky jsou nabité mnoha důležitými historickými fakty a zahrnují desítky významných osobností české i evropské kultury a společnosti. Kniha je doplněna souborem unikátních fotografií a reprodukcí kreseb.

V roce 1990 vydal sbírku esejí Potíže s dějinami o českých dějinách, ve kterých se zabývá rozmanitými aspekty české kulturně-společenské existence ve 20. století. Věnuje se kultuře a společenskému životu za první republiky, fenoménu středoevropanství, smyslu a společenské roli moderní české literatury, jakož i novodobému údělu naší politické a kulturní emigrace.


Cena Jaroslava Seiferta za vynikající básnické či beletristické dílo vznikla ve Stockholmu v roce 1986. Od roku 2013 se uděluje každé dva roky. Laureáti získají finanční odměnu 100 000 korun. V roce 2019 cenu získal prof. Miroslav Petříček z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK.

Foto: ČTK (Vít Šimánek)

Laureátem Ceny Jaroslava Seiferta se stal absolvent FF UK Josef Kroutvor | Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (cuni.cz)

NAŠI PARTNEŘI

ORER ARMENIAN EUROPEAN MAGAZINE
connect with us: