Výstava Design a transformace u příležitosti druhého českého předsednictví v Radě EU

 • 22.08.2022
 • 0
 • 261 Views

U příležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie připravila Vysoká
škola uměleckoprůmyslová v Praze (UMPRUM) ve spolupráci s Moravskou galerií v
Brně, Úřadem vlády ČR a dalšími vládními institucemi výstavu „Design a
transformace. Příběhy českého designu 1990–2020“. Dvě části výstavy budou k
vidění v Pražském domě v Bruselu (od 8. září do 2. října) a v Design Museu Brussels
(od 7. září do 8. ledna). Návštěvníci si budou moci prohlédnout produkty
významných českých firem a značek spolupracujících s předními českými
designéry. Doprovodný program bude zahrnovat přednášky, workshopy a hudební
produkce.


Výstava ukazuje, že pod pojmem český design se ukrývá celá řada pozoruhodných
výrobků a děl. Sleduje vztahy transformace společnosti a designové produkce. Neukazuje
pouze krásné předměty, ale snaží se přiblížit pozadí jejich vzniku – příběhy firem, které
svými osudy dokumentují specifika středoevropské situace – staleté kulturní a řemeslné
tradice a zároveň neustálé proměny státních útvarů, ekonomických a politických rámců.
Rektor UMPRUM, Jindřich Vybíral, upřesňuje: „Design sám dnes prochází transformací,
v jejímž důsledku se designéři a designérky vedle vytváření reálných, na trh
orientovaných produktů snaží navrhovat také hypotetické možnosti, utopické koncepty a
alternativní ‚proti-produkty‘. Nejen současný design hledá odpověď na problémy, které
před námi vyvstávají v dobách transformace a krize – a na to vše se snaží výstava
poukázat.“
Kurátorka výstavy, Daniela Kramerová, dodává: „Jedním z hlavních témat jsou
diskontinuity – schopnost reagovat na změny a navazovat na přerušované tradice v
současném myšlenkovém a technologickém kontextu. Transformace tradiční inspirace je
tak obsažena například ve foukaných skleněných svítidlech firmy Bomma dekorovaných
robotickým brusem, v dílech současných designérů a studentů inspirovaných cibulovým
dekorem porcelánu, či v nejnovější kolekci sedacího nábytku firmy TON, v níž se švédští
autoři ze studia Claesson Koivisto Rune inspirovali modernistickým křeslem Josefa
Hoffmanna z roku 1930. Vedle lokálních specifik tak prezentujeme světový rozměr
českého designu (spolupráci se světovými tvůrci i úspěšné realizace českých tvůrců v řadě
zemí).”
„Stojíme před úkolem posílit společenské uvědomění firem, jejich ochotu podílet se na
společné prezentaci a na budování státní značky. A to jak z idealismu a přesvědčení, tak
s vidinou dlouhodobého profitu, který mohou výrobci posílením prestiže českého
designu získat. Možnost prezentovat naši práci jinak než účastí na veletrhu odpovídá
hodnotě kulturního kapitálu, který dnes Česká republika má,“ doplňuje prorektor
UMPRUM Radek Sidun.


Vernisáže:

 1. 9. 2022 – Design Museum Brussels, Place de Belgique – Belgiëplein, Brusel, Belgie
 2. 9. 2022 – Pražský dům v Bruselu, Avenue Palmerston 16, Brusel, Belgie
  Trvání výstavy:
 3. 9. 2022 – 8. 1. 2023 – Design Museum Brussels, Place de Belgique – Belgiëplein, Brusel,
  Belgie
 4. 9. 2022 – 2. 10. 2022 – Pražský dům v Bruselu, Avenue Palmerston 16, Brusel, Belgie
  DETAILY K VÝSTAVĚ:
  Těžiště výstavy v Design Museum Brussels
  Fenomén českého designu se prezentuje na příbězích 14 vybraných firem a projektů, od
  nejstarších zakládaných po polovině 19. století (TON, Český porcelán, Škoda Auto,
  Strážnický modrotisk), během 20. století a po sametové revoluci (Lasvit, LINET, mmcité,
  Bomma), až po zcela nové projekty (PÁR). Hlavní pozornost je však věnována
  specifickému období uplynulých 30 let.
  Vedle historické perspektivy se projekt soustředí i na současnou podobu a úlohu českého
  designu nyní podporovaného státem, činností profesních organizací i aktivitami na poli
  školství. Právě UMPRUM, hlavní organizátor výstavy, patří k místům, kde studenti
  přicházejí s odvážnými vizemi (Unique Client), které následně testují ve spolupráci s řadou
  firem.
  Kromě produktů samotných pak výstava prezentuje i související transformaci společnosti
  a designové výroby a sleduje nové strategie a způsoby, jak designéři přistupují k dnešním
  technologickým, ekologickým a etickým výzvám. Právě flexibilita a schopnost navázat na
  tradici vizionářskými myšlenkami jsou specificky českého uvažování a designu
  s mezinárodním přesahem (Linet, Egoé, mmcité).
  V souvislosti s posunem pojetí designu od produkce krásných hmotných předmětů do
  virtuální oblasti se zásadně proměňuje i samotná disciplína a na výstavě budou diváci
  svědky i této transformace. Součástí expozice proto bude mimo jiné interaktivní oddíl
  s produkty z dílny herních developerů Amanita Design nebo tzv. „tisková farma“ –
  instalace firmy Prusa Research permanentně produkující dílky pro skládání objektu.
  Náplň výstavy v Design Museum Brussels:
  ● Exponáty představující významné produkty 12 českých firem a projektů:
  ● Textové informace o historii a významu firem
  ● Nově vytvořené animované dokumenty o šesti vybraných firmách obrazově
  pracující s materiály typickými pro produkci firmy (sklo, dřevo, textil). Animovaná díla
  nejen ilustrují produkci a historii firem, ale představují i svébytnou součást výstavy,
  neboť tato nová autorská díla zastupují prosperující obor české animace.
  ● Interaktivní instalace firmy Prusa Research (tisková farma permanentně produkující
  dílky pro skládání objektu), herně vizuální představení firmy Amanita Design
  ● Kartotéka českého designu – Adam Štěch a OKOLO Studio
  ● Herní oddíl s produkty Amanita Design
  Představené firmy a projekty:
  Amanita Design, Bomma, Botas/PÁR, Český porcelán, Egoé, LINET, Strážnický modrotisk,
  Prusa Research, Škoda Auto, Textile Mountain, TON, Unique Client
  Menší část výstavy v Pražském domě v Bruselu
  V interiéru i exteriéru Pražského domu se setkalo několik projektů propojených vztahem
  k české přírodě. V prezentaci firmy Lasvit otiskla designérka Mária Čulenová-Hostinová
  do skleněných komponentů instalace Herbarium rostliny a větvičky z Lužických hor,
  v jejichž náruči kolekce Lasvitu vznikají. Produkci firmy představuje i animovaný
  dokument, který vytvořil autorský tým UMPRUM a Akademie múzických umění (AMU).
  Šest krátkých filmů o šesti firmách, jejichž sestřih je rovněž v Pražském domě
  prezentován, kombinuje animaci a reálné záběry z výroby či provozu dané značky. Filmy
  jsou především impresí a nastíněním příběhu, vize či historie dané značky. Každý ze
  snímků byl realizován jinou režisérkou či režisérem v kreativním týmu pod vedením
  Michaely Režové a ve spolupráci UMPRUM a AMU.
  Produkty všech čtrnácti firem, který projekt Design a transformace zahrnuje, inspirovaly
  i nositele ocenění fotograf roku Czech Grand Design 2021 Vojtěcha Veškrnu k tvorbě
  autorského cyklu fotografií. Staly se výrazným výtvarným prvkem katalogu i instalace v
  Pražském domě. Katalog vedle rozšířených obrazových a textových medailonů
  zastoupených firem přináší i odborné studie zabývající se transformací české společnosti
  z ekonomické či historické perspektivy (Hana Machková, Jiří Suk) a strategiemi
  současného designu (Lada Hubatová-Vacková, Pavla Pauknerová, Klára Peloušková).
  V zahradě Pražského domu pak ukazuje svou produkci úspěšná firma mmcité
  specializující se na exteriérový městský mobiliář. Přízemím a suterénem pražského domu
  prorůstá instalace Česká krajina – autorský výběr prací pedagogů a absolventů UMPRUM.
  Náplň výstavy v Pražském domě:
  Firmy: Lasvit, mmcité
  Fotografie: Vojtěch Veškrna (fotografie),
  Krátké filmy: Kolektiv autorů UMPRUM a AMU pod vedením Michaely Režové
  Instalace Česká krajina: studenti a čerství absolventi UMPRUM:
  Aneta Honzová & Natálie Costantinová, Anna Jožová, Terezie Lexová & Štěpán Smetana,
  Monika Martykánová, Markéta Jebavá, Gréta Kušnírová, Jakub Křelina, Tomáš Kučera,
  Dávid Valovič, Karolína Vintrová, Quynh Trang Tran
  Pedagogové a absolventi UMPRUM:
  Aleš Boem, Studio Geometr – Linda Kaplanová, Klára Spišková, Herrmann & Coufal, Klára
  Horáčková, Tereza Rosalie Kladošová, Lucie Koldová, Karel Matějka, Olgoj Chorchoj, Jiří
  Pelcl & Michal Malášek, Milan Pekař, Rony Plesl, Tadeáš Podracký, Agáta Seeháková, Anna
  Štajglová, Anna Štěpánková
  Tvůrčí tým obou výstav
  Koncepce: Michal Froněk, Daniela Kramerová, Jiří Pelcl, Radek Sidun
  Kurátorka: Daniela Kramerová
  Texty: Lada Hubatová-Vacková, Daniela Kramerová, Pavla Pauknerová, Klára Peloušková
  Architekti: Jiří Pelcl, Michal Froněk, The Hong Nhung
  Terezie Lexová, Štěpán Smetana
  Fotograf: Vojtěch Veškrna
  Grafická úprava a sazba: Olga Benešová, Tereza Saitzová, Studio Marvil
  Filmy: autorský kolektiv pod vedením Michaely Režové (Zdeněk Durdil, Barbora Halířová,
  Magdalena Hejzlarová, Miroslav Chaloupka, Lukáš Janičík, Diana Cam Van Nguyen, Ondřej
  Slavík, David Ticháček, Thanh Mai Tranová, Patrik Velek)
  Hudba k filmům: studenti katedry skladby Hudební a taneční fakulty AMU pod vedením
  Michala Rataje)
  VÍCE INFORMACÍ:
  DESIGN A TRANSFORMACE. PŘÍBĚHY ČESKÉHO DESIGNU 1990–2020
  Organizátoři akce:
  Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze + Moravská galerie v Brně + Úřad vlády
  České republiky v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie
  Spoluorganizátoři akce:
  Pražský dům v Bruselu + Design Museum Brussels, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo
  průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo školství, mládeže
  a tělovýchovy ČR, Hlavní město Praha, Akademie múzických umění v Praze
  Výstavu Design a transformace laskavě podpořili:
  Nadace PPF, Škoda Auto a.s., ČEPRO, a.s.
  Hospodářské noviny, Agentura Communication Lab

orer.eu

NAŠI PARTNEŘI

ORER ARMENIAN EUROPEAN MAGAZINE
connect with us: