PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V ARMÉNSKÉM REGIONU SHIRAK

  • 28.03.2022
  • 0
  • 656 Views

Dne 10. prosince 2021 proběhla závěrečná konference projektu „Přechod od vzdělání k zaměstnání“, který je financován Evropskou unií. Během události byly představeny výsledky tohoto dvouletého projektu jak v rámci soukromého, tak veřejného sektoru.

Konference se zúčastnilo mnoho hostů a představitelů ze vzdělávacích, obchodních i mezinárodních institucí, jmenovitě například Frank Hess – ředitel Kooperace delegace Evropské unie v Arménii – Zhanna Andreasyan – zástupkyně arménského Ministra školství, vědy, kultury a sportu (MoESCS) a Sona Yepiskoposyan, poradkyně ministra financí. Na události byli přítomni také ředitelé odborně-technických vzdělávacích a výcvikových institucí z regionu Shirak (TVET) a ředitelé Národního centra pro technické a odborné vzdělávání a rozvoj výcviku (CNDIPT).

Díky projektu „Přechod od vzdělání k zaměstnání,“ který realizoval Člověk v tísni (PIN), byla mezi lety 2019 a 2021 provedena řada komplexních činností přispívajících k usnadnění přechodu ze vzdělávacích institucích na trh práce. Hlavní cíle projektu byly hospodářský a komunitní rozvoj, stejně tak jako příprava konkurenceschopných zaměstnanců. Konkrétně byl v rámci projektu představen nový mechanismus TVET –spolupráce v rámci soukromého sektoru a zahájení dlouhodobých i krátkodobých akademických programů zaměřených na textilii a zemědělské obory na bázi učení se praxí. Tyto programy byly zavedeny na školách Amasia Craftsman State School, Maralik State Crafts College, Artic State College a na Shirak State Agricultural College.

V rámci projektu „Přechod od vzdělání k zaměstnání“ jsou na těchto výše zmíněných institucích v regionu Shirak realizovány čtyři dlouhodobé i krátkodobé studijní programy v oblasti textilie a zemědělských oborů. Do krátkodobých akademických programů je zapojeno celkem 134 účastníků; 10 z nich již získalo práci ať už v rámci placených stáží financovaných Evropskou unií v organizacích, jako je Amasia Hed Cheese factory, Bandivan milk, the Amasia Wool Factory nebo v Gloves Factory v rámci Artic and Czech-Arm-Invest.
8. 3. 2022 |doba čtení 2 minutyTKANÍ KOBERCŮ V ARMÉNII OSLOVUJE I MLADOU GENERACIHumanitární a rozvojová pomocČlánek

Frank Hess, ředitel odboru partnerství Evropské unie v Arménii, přivítal všechny účastníky konference slovy: „Jsem velmi potěšen, že projekt fungoval velmi úspěšně jak v rámci komunit, tak v soukromém sektoru a ve školách. Pokud se podíváme na úspěchy odborného vzdělávání v jiných zemích, můžeme se poučit v jedné věci, a tou je zapojení soukromého sektoru ve všech fázích procesu. Druhou lekcí je zaměření se nejen na současný trh práce, ale především na ten budoucí. Jsem také potěšen, že studenti získali v rámci projektu také základní dovednosti v oblasti podnikání, protože všichni studenti nemusí být nutně zaměstnáni ve firmách, ale řada z nich si může založit také svůj vlastní podnik.“

Zhanna Andreasyan jménem MoESCS poděkovala všem, díky kterým se projekt uskutečnil. Zástupkyně ministra vyjádřila vůli pokračovat v projektu i nadále a prohloubit jeho výsledky. „TVET sektor je strategicky velmi důležitý a jsem si jistá, že jeho pozitivní vývoj ovlivní ve velké míře také rozvoj naší společnosti a hospodářství. Je pro nás důležité prohloubit vazby s TVET soukromým sektorem, který pomáhá rozvíjet kapacity vzdělávacích institucí.“ Zhanna Andreasyan také zdůraznila důležitost možností využití digitálních technologií pro organizaci vzdělávání na dálku.

Zhanna Andreasyan také poznamenala, že ministerstvo v blízké budoucnosti představí legislativu, která upraví právní podmínky a zlepší systematičnost organizování práce vzdělávacích institucí. Pogratulovala všem stranám, popřála jim hodně štěstí a vyjádřila naději ve sdílení všech zkušeností a znalostí z projektu také se všemi spolupracovníky.
16. 2. 2022 |doba čtení 2 minutyČLOVĚK V TÍSNI POMÁHÁ VYSÍDLENÝM RODINÁM V ARMÉNII PŘEŽÍT KRUTÉ ZIMYHumanitární a rozvojová pomocVideo

Varduhi Dadunts, ředitelka Člověka v tísni v Arménii, dodala: „Během těchto dvou let jsme dosáhli dlouhodobého úspěchu a jsem si více než jistá, že se výsledky projektu projeví také v letech následujících. I nadále budeme zajišťovat podporu TVET v Shiraku a podporovat dostupnost kvalifikovaných zaměstnanců a rostoucí zaměstnanost v regionu. Pravidelně jsme pracovali s účastníky tohoto projektu a potkávali se se specifiky produktivní spolupráce v rámci soukromého sektoru. Jsme si jistí, že vynaložené úsilí a zdroje budou velmi užitečné pro přípravu konkurenceschopných zaměstnanců a rozvoje komunity.“

Na počátku projektu stál výzkum, který se zabýval potřebami na trhu práce. Na základě tohoto výzkumu byly poté vytyčeny hlavní cíle projektu. Pro TVET instituce byly vytvořeny nástroje pro výzkum potřeb trhu práce a řízení produktivní komunikace: tato příručka vysvětluje krok za krokem specifika výzkumu trhu, příslušné dotazníky a poskytuje také praktické rady. Webové stránky asc.am, acss.am, mcss.am and anaugyumricollege.am využívají tyto čtyři TVET instituce. Pro akademický program na výrobu sýra vznikla také platforma pro online kurz.

Člověk v tísni měl na starosti kampaň na zvýšení povědomí o požadavcích na odborné vzdělávání mezi jednotlivými demografickými skupinami, jejímž cílem je podpořit jednotlivce v informovaných rozhodnutích týkajících se jejich profesní kariéry.

Během akce byla podepsána dárcovská memoranda účastníky programu TVET. Bylo vybráno celkem 20 000 AMD na nákup vybavení. Celkový rozpočet na uskutečnění projektu se rovná 250 EUR.

Autor: Člověk v tísni

NAŠI PARTNEŘI

ORER ARMENIAN EUROPEAN MAGAZINE
connect with us: