Mezipatra: „Zachycuje nejdůležitější momenty queer historie,” říká režisérka.

  • 10.10.2019
  • 0
  • 48 Views
  • října představí queer filmový festival Mezipatra svoji novou znělku, kterou stejně jako minulý rok režírovala Jay Walker.
  • Součástí bude nejen představení znělky nebo klíčového vizuálu ročníku, ale i filmových tipů z letošního programu.
  • Akce se koná v kavárně a komunitním centru Patra.

Queer filmový festival Mezipatra představí svou novou znělku. Akce se bude konat 15. října od 19:00 v komunitní kavárně Patra, Krymská 17. Návštěvnice a návštěvníci se mohou těšit také na představení nejočekávanějších snímků letošního ročníku s tématem „V proudu změn”. V rámci premiéry znělky bude také poslední příležitost zakoupit permanentky na festival, které nabízejí 7 představení za cenu 5 (590 Kč).

Celý snový koncept znělky odkazuje na spirituální a psychologickou proměnu, kterou queer komunita prošla od Stonewallu až do současnosti,” prozradila americká režisérka Jay Walker. „Znělka se tak snaží skrz filmovou symboliku zachytit ty nejdůležitější momenty LGBTQ+ historie.”

Spot vznikal ve spolupráci s produkční společností Armada Films. Některé protagonistky a protagonisté pak byli vybráni agenturou New Aliens Agency, která nabourává překonané ideály  krásy ve společnosti.

Novinkou programu bude i odlišné pojetí retrospektivní sekce, tentokrát s názvem „Znovu spolu”. V té si při příležitosti 20. výročí festivalu významné členky a členové queer komunity připomenou své  oblíbené filmy. Letos se tak mohou návštěvnice a návštěvníci Mezipater těšit na snímky vybrané nejdéle působící českou travesti umělkyní Chi Chi Tornádo, držitelem Ceny Jindřicha Chalupeckého Michalem Pěchoučkem, spoluzakladatelem spolku Trans*parent Viktorem Heumannem, architektem Martinem Hrdinou nebo advokátkou a aktivistkou Adélou Horákovou.

Mezipatra’s new trailer: “It captures the most important moments of queer history,” says the director.

  • On October 15, Mezipatra Queer Film Festival will introduce its trailer, directed by Jay Walker again.
  • It will feature not only introduction of the trailer and key visuals of this year’s edition, but also program film tips.
  • The event takes place in Patra community café.

Mezipatra Queer Film Festival will introduce its new trailer. The event will take place in Patra community café in Krymská 17 on October 15 at 7 p.m. Visitors can also look forward to the introduction of the most anticipated films of this year’s program, centred around the theme of “Wind of Change”. The trailer premiere will also represent the last opportunity to purchase festival passes, which offer 7 screenings for the price of 5 (CZK 590).

The whole dreamy concept of the trailer refers to the spiritual and psychological changes the queer community has undergone since Stonewall,” revealed the American director Jay Walker. “The trailer strives to capture the most important moments of LGBTQ+ history through film symbolism.”

The spot was created in cooperation with Armada Films production company. Some protagonists were selected by New Aliens Agency, which promotes disrupting the worn-out ideals of beauty in society.

The retrospective section will be in a brand new style, this time under the name “Reunion”. Prominent members of the queer community will introduce their favourite films. This year, visitors may look forward to films selected by the longest-performing Czech drag queen, Chi Chi Tornádo, Jindřich Chalupecký Award winner Michal Pěchouček, the Trans*parent initiative co-founder Viktor Heumann, architect Martin Hrdina, and lawyer and activist Adéla Horáková.

NAŠI PARTNEŘI

ORER ARMENIAN EUROPEAN MAGAZINE
connect with us: