V návaznosti na návštěvu premiéra Arménie Nikola Pašinjana v Praze proběhlo 6. zasedání česko-arménské Mezivládní komise

  • 10.05.2023
  • 0
  • 52 Views

Ve dnech 3. a 4. května 2023 se v Praze uskutečnilo 6. zasedání česko-arménské Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci (Komise).

České straně předsedal náměstek člena vlády Edvard Kožušník, předsedou arménské části Komise byl náměstek ministra ekonomiky Narek Terjan. Ten zároveň vedl delegaci oficiálních představitelů Arménie na vysoké úrovni, jakožto i zástupců významných arménských institucí a agentur sdružujících tamní businessové zájmy.

Komise hraje významnou roli v koordinaci a rozvoji ekonomické dimenze vztahů mezi Českou republikou a Arménií a představuje jednu z nejdůležitějších platforem pro podporu českých podnikatelů, kteří se zaměřují na vývoz či investice v Arménii. Poslední jednání Komise proběhlo v Jerevanu v říjnu roku 2021.

V rámci programu Komise bylo středeční odpoledne a čtvrteční ráno vyhrazeno pro jednání expertů v klíčových oblastech vzájemné spolupráce. Hlavním bodem čtvrtečního programu pak bylo plenární zasedání Komise. „Naše setkání se koná po dvou letech plných turbulentního vývoje, který je nutno brát v potaz. Právě proto jsme se tu dnes setkali, abychom diskutovali a jednali o tom nejlepším možném směřování vztahu naších zemí,“ uvedl na úvod náměstek Kožušník.

Zasedání se neslo v tradičně konstruktivní a přátelské atmosféře, zástupci jednotlivých rezortů se během něj vyjádřili k projednávaným agendám. Na konci zasedání byl českou i arménskou stranou podepsán společný protokol, jenž stanovil priority bilaterální ekonomické spolupráce obou zemí pro další období. Na samotný závěr potom náměstek Kožušník poděkoval všem zúčastněným a zdůraznil roli hodnot ve vzájemné spolupráci, zatímco jeho protějšek vyzval k využití velkého potenciálu pro další spolupráci mezi oběma zeměmi.

Součástí čtvrtečního doprovodného programu byla rovněž česko-arménská business konference s názvem „Business Forum on Trade, Investment and Business Relations between the Czech Republic and the Republic of Armenia“. Ta byla organizována MPO ve spolupráci s Hospodářskou komorou a Svazem průmyslu a dopravy. Zúčastnilo se jí přes 100 zástupců z řad firem, českých a arménských institucí a dalších stake-holderů.

Náměstek Kožušník společně se svým protějškem konferenci zahájili a mj. představili příležitosti pro české společnosti v různých sektorech ekonomiky Arménie. Na této konferenci měli čeští podnikatelé možnost seznámit se s podmínkami pro vstup na arménský trh, přičemž přednášejícími hosty byli například zástupci businessové agentury Enterprise Armenia, CzechInvestu či české společnosti Balus Tech, která připravuje výrobu malých letadel na letišti v arménském Stepanavanu. Představitel sítě inovativních vzdělávacích center TUMO Sawyer Hescock představil možnosti pro založení pobočky v České republice. Na závěr akce účastníci vedli množství bilaterálních jednání na B2B a B2G úrovni.

V návaznosti na návštěvu premiéra Arménie Nikola Pašinjana v Praze proběhlo 6. zasedání česko-arménské Mezivládní komise | MPO

orer.eu

NAŠI PARTNEŘI

ORER ARMENIAN EUROPEAN MAGAZINE
connect with us: