Vyšla kolektivní monografie akademiků z FF UK Dějiny Arménie

  • 26.04.2023
  • 0
  • 123 Views

Monografie shrnuje přehledným způsobem dějiny Arménie a arménské kultury, přičemž se snaží tuto problematiku představit v širším kontextu, tj. v rámci dějin historického arménského území i celosvětové arménské diaspory.

Jednotlivé kapitoly jsou uspořádány chronologicky a zároveň tematicky provázány tak, aby si čtenář mohl udělat představu o vývoji situace v širším geografickém prostoru a srovnat ji na základě dalších historických paralel. Z historického i geografického pohledu se Arménie vždy nacházela na pomezí velkých kulturních celků a civilizačních okruhů. Odtud pochází i charakter arménské kultury, kombinující jak tradice původní, tak přejaté a transformované, což umožnilo jejich osobitý vývoj.

Na publikaci spolupracovali doc. Petra Košťálová z Ústavu východoevropských studií FF UK, vyučující arménského jazyka na Ústavu východoevropských studií FF UK dr. Anna Sochová, absolvent slovanských literatur na FF UK dr. Michal Řoutil a dr. Lukáš Pecha z Filozofické fakulty MU.

Kolektivní monografie čtyř českých odborníků shrnuje přehledným způsobem dějiny Arménie a arménské kultury, přičemž se snaží tuto problematiku představit v širším kontextu, tj. v rámci dějin historického arménského území i celosvětové arménské diaspory. Jednotlivé kapitoly jsou uspořádány chronologicky a zároveň tematicky provázány tak, aby měl čtenář možnost udělat si představu o vývoji situace v širším geografickém prostoru a srovnat ji na základě dalších historických paralel. Z historického i geografického pohledu se Arménie vždy nacházela na pomezí velkých kulturních celků a civilizačních okruhů. Odtud i synkretický charakter arménské kultury, kombinující jak tradice autochtonní, tak tradice přejaté a transformované, umožňující jejich osobitý vývoj.

Kniha v e-shopu knihkupectví.

orer.eu

NAŠI PARTNEŘI

ORER ARMENIAN EUROPEAN MAGAZINE
connect with us: