V Poslanecké sněmovně se bude diskutovat o definici holocaustu a arménské genocidy

  • 27.06.2021
  • 0
  • 182 Views

TEREZÍN (24. června 2021)-V úterý 29. června se v prostorách Poslanecké sněmovny uskuteční seminář k definici holocaustu a dalších genocid.

Seminář reaguje na zpochybňování základních konceptů týkajících se událostí masového a genocidního násilí 20. století v českých médiích, na půdě univerzit i v politickém a diplomatickém prostředí v ČR. Jeho smyslem je představit, vysvětlit a diskutovat právní a odborný rámec pro připomínání historie masového násilí, zejména z hlediska používání právních a vědeckých definic ve veřejném prostoru.

Hlavním programem semináře „Právní a vědecká definice masového násilí“ bude diskusní panel, který organizuje a moderuje Centrum studií genocid Terezín. V panelu vystoupí představitelé odborného zkoumání extremismu a historie genocid prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, PhD., politolog Masarykovy univerzity v Brně, Dr. Anna Hájková, historička holocaustu z University of Warwick ve Velké Británii, PhDr. Jana Horváthová, historička a ředitelka Muzea romské kultury a Mgr. Marek Jandák, historik arménské genocidy z Univerzity Karlovy v Praze.

Panel se mimo jiné zaměří na téma právních aspektů genocidy, oddělování Židů a Romů v rámci připomínání dějin holocaustu nebo hranice svobody projevu a zpochybňování holocaustu, arménské genocidy a dalších případů masového násilí.

Seminář se koná pod záštitou předsedkyně petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva prof. JUDr. Heleny Válkové, CSc.

„Spory o definice jsou svým způsobem nikdy nekončícím procesem, který odráží pokrok v bádání vědních oborů, ale i politické a občanské postoje. Tyto spory by nicméně neměly vést ke snižování důstojnosti obětí, přispívat ke zpochybňování historických událostí a k vyčleňování etnických, náboženských či jiných skupin z připomínání historie,“ uvedl ke smyslu semináře Šimon Krbec, výkonný ředitel Centra studií genocid Terezín, které usiluje o prosazení studia a výuky o příčinách, původu a důsledcích genocidního násilí ve světových dějinách.

Seminář „Právní a vědecká definice masového násilí“ je otevřen pro veřejnost a uskuteční se v úterý 29. června 2021 od 13:00 v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Praha 1 – Malá Strana, Sněmovní 1 (zasedací místnost č. 205). K účasti je nutná registrace na simon.krbec@gmail.com. Vstup do budovy je možný pouze s platným průkazem totožnosti.

Více k programu semináře naleznete na: https://studiagenocid.cz/2021/06/10/pozvanka-seminar-k-definici-holocaustu-a-dalsich-genocid-v-poslanecke-snemovne-parlamentu-cr/.

Kontakt a registrace:

Mgr. Šimon Krbec

výkonný ředitel

Centrum studií genocid Terezín

(Výzkumné centrum archeologie zla, o.p.s.)

Akademická 409 (Dělostřelecká kasárna Terezín)

411 55 Terezín

gsm: 773 937 864

email: simon.krbec@gmail.com

www.studiagenocid.cz

O Centru studií genocid Terezín:

Projekt Centra studií genocid Terezín je realizován obecně prospěšnou společností Výzkumné centrum archeologie zla, o.p.s. Centrum působí od roku 2012 jako nezávislá, multidisciplinární a nezisková organizace, která usiluje o prosazení studia a výuky o příčinách, původu a důsledcích genocid, genocidního násilí, etnických čistek a masového vyvražďování ve světových dějinách. Dlouhodobým cílem Centra je zavedení a rozšíření mezinárodního vědeckého oboru studií genocid (Genocide Studies) v České republice. Centrum aktivně spolupracuje s předními výzkumníky oboru studií genocid, historie a politologie v Evropě a ve světě. Multidisciplinární obor studií genocid je založen na srovnání různých případů genocidního násilí ve světových dějinách, mimo jiné genocidy Arménů, nacistické genocidy Židů, Romů a dalších evropských národů a skupin obyvatel, genocidy v Kambodži a Rwandě a dalších oblastech světa.

Centrum od roku 2012 uspořádalo desítky konferencí a seminářů k tématu genocidního násilí pro odbornou i laickou veřejnost. V roce 2012 zorganizovalo pod záštitou poslance Robina Böhnische seminář v Poslanecké sněmovně „Smysl a význam oboru Genocide Studies a jeho uvedení v České republice“ a aktivně podpořilo poslaneckou iniciativu v roce 2017, jejímž výsledkem bylo přijetí usnesení PS PČR odsuzující „zločiny proti lidskosti prováděné nacisty v letech 2. světové války na židovském, romském a slovanském obyvatelstvu ovládnutých území, genocidu Arménů a dalších národnostních a náboženských menšin na území Osmanské říše v období 1. světové války, jakož i další genocidní násilí kdekoli na Zemi.“

Více o aktivitách Centra studií genocid Terezín se dozvíte na www.studiagenocid.cz.

NAŠI PARTNEŘI

ORER ARMENIAN EUROPEAN MAGAZINE
connect with us: