Podmínky vstupu do Arménie

  • 13.06.2020
  • 0
  • 255 Views

Aktuální situace

K 10. červnu zůstává situace v Arménii velmi špatná. Arménie uvolnila epidemiologická opatření  zřejmě příliš brzy. Na začátku června vystoupala čísla nakažených na jedno z předních míst světa per capita a epidemiologická situace tak byla jednou z globálně nejhorších, přičemž testů není dost a mezi testovanými je denně kolem třetiny pozitivně testovaných. To je velmi vysoké číslo poukazující na množství dalších pravděpodobně nepodchycených případů. 1. června oznámil premiér země Nikol Pašinjan, že se on a celá jeho rodina nakazili koronavirem. Ve třímilionové zemi je již nyní více nakažených než v ČR, ale reálná situace vzhledem k nízkému počtu testů je pravděpodobně horší.  Zastupitelský úřad České republiky v Jerevanu nedoporučuje plánovat cesty do Arménie na nejbližší období.

Do 13.6. je vstup občanům ČR do země zakázán, výhled na další období je spíše pesimistický, většina aerolinek s výjimkou běloruské Belavie neplánuje obnovit své lety do Jerevanu dříve než začátkem července, a hranice s Gruzií a Íránem jsou pro pohyb osob uzavřené (hranice s Tureckem a Ázerbájdžánem jsou hermeticky uzavřené dlouhodobě).   

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

Arménie od 23.3. uzavřela hranice pro cestování občanům České republiky. Nouzový stav je vyhlášen do 13.6., s možností dalšího prodlužování. I nadále platí, že v současné době mohou kromě občanů Arménie vstupovat na území Arménské republiky pouze diplomaté či pracovníci mezinárodních organizací a jejich rodinní příslušníci, a ve skutečně výjimečných odůvodněných případech jako je pohřeb rodinného příslušníka i další občané. Jedinné funkční spojení s Prahou je s běloruskou leteckou společností Belavia přes Minsk, které je možné využít za splnění všech podmínek specifikovaných níže v článku 2, žádná jiná společnost momentálně do Jerevanu na pravidelné lince nelítá. 

Zastupitelský úřad ČR v Jerevanu důrazně nedoporučuje opouštět Českou republiku za účelem návštěvy Arménie. Za turistikou, obchodem nebo návštěvou se nyní do Arménie dostat nelze. Více informací na stránkách Ministerstva zahraničí ČR. V opačném gardu se pak zájemce může také na strankách Ministerstva vnitra ČR dozvědět informace k řešení pobytových záležitostí cizinců na území ČR po skončení nouzového stavu – od 18. května 2020 do 16. července 2020

MZV ČR i nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikována většinou zemí včetně Arménie, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě. Před případnou cestou do zahraničí MZV doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u našeho zastupitelského úřadu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.


2. VSTUP NA ÚZEMÍ ARMÉNIE A TRANZIT:
Na území Arménie je vyhlášen stav nouze. V současné době není za normálních podmínek možné dostat se na území Arménské republiky ani letecky, ani po zemi. Občané ČR nesmí přijet do Arménie od 23.3. a nouzový stav bude platit nejméně do 13.6.  Výjimku mají diplomaté a pracovníci mezinárodních misí se svými rodinnými příslušníky, osoby s trvalým pobytem v Arménii a další osoby ve výjimečných situacích (např. pohřeb rodinného příslušníka). Všechny restrikce jsou uvedeny na stránkách COVID 19 Vlády Arménské republiky. Arménii nelze v současné době využít k tranzitu.  Přeshraniční pohyb osob přes gruzínskou a íránskou hranici je zakázán, hranice s Tureckem a Ázerbájdžánem jsou zcela uzavřeny dlouhodobě.


3. DOPRAVA:

Jediná možnost, jak se při splnění podmínek – tudíž příslušnosti k jedné z kategorií vyjmenovaných na výše uvedených stránkách – dostat do Arménie, je s běloruskou společností Belavia, která jediná udržela spojení mezi Prahou a Jerevanem (1x až 2x týdně přes Minsk, kde ale cestovatel nesmí opustit tranzitní prostor, jinak bude umístěn do 14-denní karantény). Konkrétní letenky je vhodné koupit přes webovou stránku Belavie, nikoliv přes prostředníky.

Vnitřní veřejná doprava byla v březnu přerušena, ale v květnu začala znovu fungovat, ovšem za velkých restrikcí (roušky, rukavice, měření teploty). Taxíky fungují, ale taxikáři rovněž musí dodržovat bezpečnostní opatření. Restrikce na cestování mezi provinciemi byly zrušeny 23. dubna, ale meziměstská doprava je nadále dosti omezena. 


4. OPATŘENÍ:
 

Každý cizí občan, který přicestuje do Arménie, se musí podrobit lékařskému vyšetření na hranici a následně se umístit do autoizolace.  Pokud přišel do styku s nakaženými osobami nebo jeví příznaky nákazy koronavirem, musí se podrobit karanténnímu a hygienickému režimu a je umístěn buď do nemocnice v případě podezření z nákazy, anebo na 14 dní do karantény na místo určené příslušným orgánem (nikoliv domů).

Chronologie opatření:

  •  16. 3. – vyhlášen stav nouze, jako Velitel Zvláštní komise (obdoba předsedy Ústředního krizového štábu) určen místopředseda vlády Tigran Avinjan.
  • 13.6. – zatím platné datum ukončení stavu nouze, s možností dalšího prodlužování
  •  Od 23.3. nesmí do Arménie cestovat občané ČR (zatím platí do 13.6.).
  •  Od 24. 3. platí restrikce pohybu obyvatelstva, od 23.4. uvolnění režimu, mnohé ekonomické provozy se mohou rozběhnout, provoz mezi regiony je povolen, včetně veřejné dopravy, ovšem za striktních hygienických opatření. Vzhledem k počtům nakažených během května šlo pravděpodobně o příliš brké opatření.
  • Od 18.5. – povinnost nosit roušky ve všech uzavřených prostorách. V obchodech a v prostředcích veřejné dopravy je povinné nosit jednorázové rukavice. V automobilech, v nichž jede víc než jedna osoba, musí mít osazenstvo roušky také. 
  • 1.6. – nákazu koronavirem oznámil i premiér země.


5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

– Vládní stránky o koronaviru
– Armenian Unified Infocenter
– Ministerstvo zdravotnictví Arménie
– Národní centrum pro infekční nemoci
– Ministerstvo zahraničních věcí Arménie
– EVN report – zpravodajství o COVID 19

– pro diplomatické mise nonstop telefonní linka MZV: +374 91 413 457, +374 91 299 123.
– lékařská pomoc (COVID-19) pro dipl. mise: Aghavni Palakjan/ová, Ministerstvo zdravotnictví AM, tel. +374 93 418 145, e-mail aghavni.palakyan@moh.am
– Hotlines: 8003 nebo 060 83 83 00; ze zahraničí +374 11 20 81 41

NAŠI PARTNEŘI

ORER ARMENIAN EUROPEAN MAGAZINE
connect with us: