Prezident SR Kiska podpísal Dohodu o partnerstve medzi EÚ a Arménskom

  • 08.05.2019
  • 0
  • 220 Views

BRATISLAVA. Prezident SR Andrej Kiska podpísal Dohodu o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej.

Dohoda predstavuje dlhodobý základ pre ďalšie rozvíjanie vzťahov medzi EÚ a Arménskom v zmysle zabezpečenia účinnejšej bilaterálnej spolupráce s Arménskom.

Cieľom dohody je rozvíjať spoluprácu v hospodárskych, obchodných a politických oblastiach ako aj vo vybraných sektorových politikách.

Dohoda obsahuje štandardné politické ustanovenia EÚ týkajúce sa ľudských práv, Medzinárodného trestného súdu, zbraní hromadného ničenia, ručných a ľahkých zbraní a boja proti terorizmu.

Obsahuje takisto ustanovenia o spolupráci v oblastiach, ako je doprava, energetika, zdravotníctvo, životné prostredie, zmena klímy, dane, vzdelávanie a kultúra, zamestnanosť a sociálne veci, bankovníctvo a poisťovníctvo, priemyselná politika, poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, cestovný ruch, výskum a inovácie, baníctvo.

Okrem toho sa týka aj právnej spolupráce, právneho štátu, boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu ako aj proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii.

Dohoda zároveň zahŕňa dôležitú časť o obchode so zásadnými záväzkami vo viacerých oblastiach obchodnej politiky.

https://domov.sme.sk

NAŠI PARTNEŘI

ORER ARMENIAN EUROPEAN MAGAZINE
connect with us: