13.02.2022 admin

Մեր սուրբ եկեղեցին այս երեկոյ Յիսուս Քրիստոսի քառասնօրեայ տաճար ընծայումը կը նշէ՝ այսինքն Տեառնընդառաջը։ Տօնը անշարժ է, միշտ 14 Փետրուարին ըլլալով, եւ շատ սիրուած է յատկապէս նախօրեակի երեկոյեան նախատօնակը, որ կը կատարուի ուր որ...

Մեր սուրբ եկեղեցին այս երեկոյ Յիսուս Քրիստոսի քառասնօրեայ տաճար ընծայումը կը նշէ՝ այսինքն Տեառնընդառաջը։ Տօնը անշարժ է, միշտ 14 Փետրուարին ըլլալով, եւ շատ սիրուած է յատկապէս նախօրեակի երեկոյեան նախատօնակը, որ կը կատարուի ուր որ Հայազգի հաւատացեալներ գտնուին՝ ի սփիւռս աշխարհի։ Մայրաքաղաքիս Ս. Հոգի Եկեղեցին եւս սոյն գեղեցիկ եւ դիպուկ...

Մեր գործընկերները

ՕՐԵՐ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԱՄՍԱԳԻՐ
Մենք սոց․ ցանցերում