19.10.2022 admin

Թէքէեան Մշակութային Միութեան Մեծագոյն Նիւ Եորքի Վարչութեան կազմակերպութեամբ տեղի ունեցաւ միութեան 75 ամեակի փառաշուք հանդիսութինը Շաբաթ, Հոկտեմբեր 15,2022 ին Նիւ Ճըրզիի Փարամուս քաղաքի Տը Թերաս շքեղ սրահին մէջ, ներկայութեամբ՛ հոծ բազմութեան որ ժամանած էր...

Թէքէեան Մշակութային Միութեան Մեծագոյն Նիւ Եորքի Վարչութեան կազմակերպութեամբ տեղի ունեցաւ միութեան 75 ամեակի փառաշուք հանդիսութինը Շաբաթ, Հոկտեմբեր 15,2022 ին Նիւ Ճըրզիի Փարամուս քաղաքի Տը Թերաս շքեղ սրահին մէջ, ներկայութեամբ՛ հոծ բազմութեան որ ժամանած էր Նիւ Եորք Նիւ Ճըրզիի շրջաններէ ինչպէս նաեւ Լոս Անճելոսէն, Տիթրոյթէն, Պոստոնէն, Ֆիլատելֆիայէն, Տալլասէն, Նիւ Եորքէն,...

Մեր գործընկերները

ՕՐԵՐ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԱՄՍԱԳԻՐ
Մենք սոց․ ցանցերում