16.05.2022 admin

Վահան Թեքեյան հանճարեղ գրագետի գիտական կենսագրությանը ավելացավ ևս մեկը «Վահան Թէքէեան, Յօդուածների ժողովածու, 1901-1910, հատոր Ա» գիրքը, որ ստեղծվել է բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Վարդուհի Դավթյանի աշխատասիրությամբ։ Անհրաժեշտ է արժանին մատուցել Վ. Դավթյանին՝ իր...

Վահան Թեքեյան հանճարեղ գրագետի գիտական կենսագրությանը ավելացավ ևս մեկը «Վահան Թէքէեան, Յօդուածների ժողովածու, 1901-1910, հատոր Ա» գիրքը, որ ստեղծվել է բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Վարդուհի Դավթյանի աշխատասիրությամբ։ Անհրաժեշտ է արժանին մատուցել Վ. Դավթյանին՝ իր տքնաջան ու բարեխիղճ աշխատանքի համար։ Նա ժողովածուի մեջ ընդգրկել  է 1901-1910 թվականների թեքեյանական բոլոր արձագանքները,...

Մեր գործընկերները

ՕՐԵՐ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԱՄՍԱԳԻՐ
Մենք սոց․ ցանցերում