22.07.2022 admin

Մեծապես գնահատելի պետք է համարել աստվածաբանության և փիլիսոփայության դոկտ. Աբել քհն. Մանուկյանի «Հայ եկեղեցու սարկավագուհիները» գրքի հրապարա­կումը: Այն Հայ եկեղեցու սարկավագուհիների ձեռնադրության վերաբերյալ արժեքավոր և ամ­փոփ աշխատանք է և լրացնում է մեր եկեղեցու պատմության...

Մեծապես գնահատելի պետք է համարել աստվածաբանության և փիլիսոփայության դոկտ. Աբել քհն. Մանուկյանի «Հայ եկեղեցու սարկավագուհիները» գրքի հրապարա­կումը: Այն Հայ եկեղեցու սարկավագուհիների ձեռնադրության վերաբերյալ արժեքավոր և ամ­փոփ աշխատանք է և լրացնում է մեր եկեղեցու պատմության մեջ եղած մի մեծ բաց: Գիրքը լույս է ընծայվել տեր և տիկին՝ Մհեր և Նինա...

Մեր գործընկերները

ՕՐԵՐ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԱՄՍԱԳԻՐ
Մենք սոց․ ցանցերում