Նորություններ
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ինչպես տեղեկացնում է Աթենքի «Ազատ օր» պարբերաթերթը, չո­րեք­շաբ­թի՝ 15 ­­Դեկ­տեմ­բեր 2021-ի ե­րե­կո­յեան, իր աչ­քե­րը փա­կեց յու­նա­հայ մտա­ւո­րա­կան սե­րուն­դի յատ­կան­շա­կան եւ ար­ժա­նա­ւոր դէմ­քե­րէն՝ ­­Յա­կոբ ­­Ճէ­լա­լեան։ Ծ­նած էր 1938-ին եւ իր ամ­բողջ կեան­քը նո­ւի­րած էր հայ մշա­կոյ­թի, գրա­կա­նու­թեան, ա­րո­ւես­տի եւ ե­րաժշ­տու­թեան ո­լորտ­նե­րուն։

Եր­կար տա­րի­ներ ե­ղած էր «Ա­զատ Օր»-ի աշ­խա­տա­կից, ­­Հա­մազ­գա­յի­նի Շրջ. վար­չու­թեան ժրա­ջան ան­դամ, ու­նե­ցած էր մշա­կու­թա­յին բե­ղուն գոր­ծու­նէու­թիւն, ինչ­պէս նաեւ ստո­րագ­րած էր շարք մը գիր­քեր եւ աշ­խա­տու­թիւն­ներ՝ հայ գրա­կա­նու­թան, տպագ­րու­թեան ու ա­րո­ւես­տին մա­սին։

Իր խնամ­քով հա­ւա­քո­ւած հայ ազ­գագ­րա­կան պատ­մա­կան ի­րե­րու հա­ւա­քա­ծոն նո­ւի­րած էր ­­Սար­դա­րա­պա­տի յու­շա­հա­մա­լի­րի թան­գա­րա­նին։

ՕՐԵՐ-ի խմբագրակազմը ցավակցում է Հակոբ Ջելալյանի հարազատներին։ Տարիներ առաջ նա թղթակցել է նաեւ մեր ամսագրին։ Աստված հոգին լուսավորի։ 

 

orer.eu

 

ՄԱՀԱԶԴ
Այ­րի տի­կին ­Ճու­լիա-­Հայ­կա­նոյշ ­Ճէ­լա­լեան, տէր եւ տի­կին ­Պետ­րոս եւ Ար­տա ­Պե­տի­րեան եւ զա­ւակ­նե­րը Ա­լեակ եւ ­Նո­յակ, տէր եւ տի­կին ­Կա­րէն եւ Ս­թաւ­րու­լա ­Ճէ­լա­լեան եւ զա­ւակ­նե­րը Ա­նա­յիս եւ Ի­զա­պէլ, տէր եւ տի­կին ­Յով­հան­նէս եւ ­Նա­յի­րի Թեր­զեան եւ զա­ւակ­նե­րը ­Յա­կոբ եւ ­Վար­դան, տի­կին Է­վի ­Թոմ­պու­լեան եւ զա­ւակ­նե­րը Ա­նի, ­Մա­րալ եւ Հ­րանդ եւ հա­մայն ազ­գա­կան­նե­րը կը ծա­նու­ցա­նեն ի­րենց ա­մուս­նոյն, հօր, մեծ հօր, եղ­բօր եւ մօ­րեղ­բօր
ՅԱԿՈԲ ՃԷԼԱԼԵԱ­Նի
մա­հը, որ պա­տա­հե­ցաւ ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 15 ­Դեկ­տեմ­բեր 2021-ին։
­Յու­ղար­կա­ւո­րու­թիւ­նը պի­տի կա­տա­րո­ւի Եր­կու­շաբ­թի՝ 20 ­Դեկ­տեմ­բեր 2021-ին, կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 1:30-ին ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի (­Ֆիքս) «Ս. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ եւ մար­մի­նը պի­տի ամ­փո­փո­ւի ­Նէա Զ­միռ­նիի գե­րեզ­մա­նա­տու­նը։
Պիտի յաջորդէ սուրճի հիւրասիրութիւն գերեզմանատան դիմացը: