Tag Archives: Vor v zakoně

03.09.2014
Ինչպես հաղորդում է չեխական ՚Մլադա ֆրոնտա Դնես՚ օրաթերթը, Պրահայի քաղաքային դատարանը կարող դիմել ոստիկանությանը, որպեսզի օրենքով գող Անդրանիկ Սողոյանի նկատմամբ
Մանրամասն