Tag Archives: VIZA rock band

18.04.2014
ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍ. –  Այս տարի վեցերորդ անգամ տեղի կունենա ,,Լռեցրեք սուտը…,, (Silence the Lies! Rock the Truth VI!) համերգը, որը
Մանրամասն