Tag Archives: Vánoční poselství

26.12.2016
Դեկտեմբերի 26-ին կեսօրից անց ժամը 13-ին Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զեմանը հանդես եկավ Սուրբ Ծննդյան ելույթով, որը հեռարձակեցին TV Nova, ČT
Մանրամասն