Tag Archives: Strnadová Marie

24.04.2016
ՊՐԱՀԱ-ՕՐԵՐ- Չեխիայի հայությունն այս ապրիլի 24-ը սկսեց ՚՚Մուսա լեռան 40 օրը՚ հայտնի վեպի հեղինակ Ֆրանց Վերֆելի տան մոտ ծաղկեպսակի զետեղումից։
Մանրամասն