Tag Archives: SEBUH ABKARYAN

05.08.2013
ՆԻԿՈՍԻԱ- Մայեսթրօ Սեպուհ Աբգարեանը 26 Յունիսէն է վեր գլխուն մէջ յառաջացած արեան կուտակումի մը որպէս հետեւանք, Նիկոսիոյ հիւանդանոցներէն մէկուն մէջ
Մանրամասն