Tag Archives: Ramila Safarov

23.10.2012
Չեխիայի խորհրդարանի  սենատի արտաքին գործերի, պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովը Սաֆարովի գործի վերաբերյալ հանդես է եկել այսպիսի բանաձեւով.  ՉԵԽԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ ՍԵՆԱՏ 8 –
Մանրամասն