Tag Archives: Monaco

27.06.2018
Օրերս Մոնակոյի Արքեպիսկոպոս Բեռնարդ Բարսին հյուրընկալեց Հայաստանից ժամանած Վրույր Փենեսյանին, ով իր կողմից սիրով Մոնակոյի եկեղեցուն նվիրաբերեց Հայ Առաքելական եկեղեցու
Մանրամասն