Tag Archives: Kardianal Dominik Duka

09.06.2016
  Ինչպես հայտնի դարձավ ՕՐԵՐ եվրոպական ամսագրին, այսօր Չեխիայի կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդ եւ Պրահայի արքեպիսկոպոս Կարդինալ Դոմինիկ Դուկան հանդես է
Մանրամասն