Tag Archives: children

07.09.2016
7 սեպտեմբերի, 2016թ. Աշխարհում գրեթե 50 միլիոն երեխա է տեղահանվել, որից 28 միլիոնը՝ ոչ իրենց կողմից հրահրված հակամարտությունների պատճառով: Դեռ
Մանրամասն