Tag Archives: bribes

04.09.2017
  ՊՐԱՀԱ.- Եվրոպական հետաքննող լրագրողները բացահայտել են, որ Ադրբեջանը 2.5 միլիարդ դոլլար  /55 միլիարդ չեխական կրոն/ է ծախսել՝ եվրոպական քաղաքական
Մանրամասն