Tag Archives: Application

23.12.2016
Հաճոյքն ունինք տեղեկացնելու թէ ՓԹԻԹ-ի Application-ը ՓԹԻԹ – PTIT , հրապարակուած է եւ կարելի է զայն անվճար ներբեռնել  Play Store-էն
Մանրամասն