Tag Archives: Ֆոնեթոն

21.11.2016
ՓԱՐԻԶ. Նոր Յառաջ.-Հայաստանի, Արցախի ի նպաստ, ինչպէս նաեւ Սուրիոյ եւ Իրաքի աղէտեալ բնակչութիւններուն համար Ֆրանսայի «Հայաստան» հիմնադրամի կազմակերպած Ֆոնեթոն-2016-ը վերջ
Մանրամասն