Tag Archives: Քվեդրենալե

20.06.2015
ՊՐԱՀԱ.- Արդեն երրորդ օրն է Պրահայի կենտրոնն ապրում է բեմական արվեստով, բեմական ձևավորման հետաքրքրիր, երբեմն՝ համարձակ, երբեմն էլ անկեղծորեն տարօրինակ
Մանրամասն