Tag Archives: Քեյթ Ղոյստա

07.11.2013
ԿՈՊԵՆՀԱԳԵՆ- Նոյեմբերի 6-ին Դանիայում ՀՀ դեսպանատանը տեղի ունեցավ դանիացի գրող Քեյթ Ղոյստայի «Կարեն Յեփփեն և հայ ժողովուրդը. մի կյանք, մի
Մանրամասն