Tag Archives: Տ. Եղիշե արքեպիսկոպոս Կիզիրյան

19.03.2016
ԱՄՆ Հայոց Արևելյան թեմից Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնին տեղեկացվել է, որ մարտի 18-ին` կյանքի 90-րդ տարում, վախճանվել է Մայր Աթոռ
Մանրամասն