Tag Archives: Տ. Արմաշ

12.11.2014
Հռոմի մօտակայքը գտնուող, պապական ամառանոց՝ Քասթէլ Կանտօլֆօ (Castle Gandolfo) Մարիապոլի կեդրոնին մէջ, 3-7 Նոյեմբեր 2014-ին, տեղի ունեցաւ ֆոքոլարի (Focolari) շարժման
Մանրամասն