Tag Archives: տեղանվանագիտության

04.05.2013
ԵՐԵՎԱՆ. – Մելիք-Բախշյան ընտանիքը հայտարարում է Ստեփան Տիգրանի Մելիք-Բախշյանի անվան մրցանակ հայ ժողովրդի պատմության և հայոց տեղանվանագիտության ոլորտում գիտական ուսումնասիրությունների
Մանրամասն