Tag Archives: Վոլոգդա քաղաքի հայ երիտասարդներ

29.04.2013
ՎՈԼՈԳԴԱ- Ռուսաստանի Վոլոգդա քաղաքում նույնպես նշել են Հայոց ցեղասպանության 98-րդ տարելիցը։ Տեղի հայ երիտասարդները ծաղիկներ են դրել հայկական խաչքարի մոտ,
Մանրամասն