Tag Archives: Ս. Հովհաննես Կարապետի մասունք

26.05.2016
Մայիսի 26-ին Հայաստանյայց Առաքելական Ս. Եկեղեցին նշեց Ս. Հովհաննես Կարապետի և Ս. Աթանագինե եպիսկոպոսի տոնը, որը նաև Էջմիածնի Ս. Շողակաթ
Մանրամասն