Tag Archives: Սփիւռքի եւ ցեղասպանագիտութեան Հիմնարկ

17.02.2016
Երբ 2005ին «Սփիւռքի եւ ցեղասպանագիտութեան Հիմնարկ»ը (Պոխումի Ռուհր համալսարան՝ IDG-Institute of Diaspora and Genocide Studies) իր տնօրէն՝ Միհրան Տապաղի նախաձեռնութեամբ
Մանրամասն