Tag Archives: ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴՅԱՆ ԵՎ ԱՍՏՎԱԾՀԱՅՏՆՈՒԹՅԱՆ ՏՈՆ

06.01.2017
  Յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. ամէն:   «Եւ մի՛ կերպարանիք կերպարանաւք աշխարհիս այսորիկ. այլ նորոգեցարո՛ւք ի նորոգութիւն
Մանրամասն