Tag Archives: Սերոբ Դարբինյան

21.03.2016
ՀՈԼԱՆԴԻԱ- Նունսպեթի արվեստի ակադեմիայի հայ դասախոսն արժանացել է պրոֆեսորի կոչման։ Սերոբ Դարբինյանը ծնվել , մեծացել է Երևանում:  Սովորել և  ավարտել է 
Մանրամասն