Tag Archives: Սեպուհ արքեպիսկոպոս Չուլջյան

18.04.2018
Անցած տարի լրացել էր Հովհան Օձնեցի Իմաստասեր Կաթողիկոսի գահակալության 1300-ամյակը։ Այդ առթիվ Գուգարաց թեմը միջոցառումների շարք էր նախատեսել, որի ավարտը
Մանրամասն