Tag Archives: Ռոպեր Կետիկյան

25.04.2016
Ֆրանսայի Համայնավար կուսակցութիւն Ցեղասպանութեան 101րդ տարելիցին առթիւ Երկուշաբթի, Ապրիլ 18ին Ֆրանսայի Համայնավար կուսակցութեան կեդրոնատեղիին (place Colonel-Fabien) հանդիսութիւններու շքեղ դահլիճին մէջ
Մանրամասն