Tag Archives: Ռաֆայել Արքեպիսկոպոս Մինասյան

19.10.2016
ՍԱՆԴՈՄԻԵԺ- 2016 թվականի հոկտեմբերի 17-ին Լեհաստանի Սանդոմիեժ քաղաքում անցկացված Քրիստոնեական մշակույթի օրերից մեկը նվիրված էր հայկական Քրիստոնեական մշակույթին և պատմությանը:
Մանրամասն