Tag Archives: Ջուղա

21.04.2015
Հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացումը Արևմտյան Հայաստանում և Թուրքիայում , կրել է շարունակական բնույթ և յուրօրինակ կապող օղակ է հանդիսանում ինչպեսսուլթանական, երիտթուրքական, այնպես էլ քեմալական-հանրապետական վարչակարգերի միջև՝ հայկական
Մանրամասն