Tag Archives: Պոնտոս

20.05.2014
Տոքթ. Հայկ Դեմոյեան Աթէնքի մէջ կազմակերպուած ձեռնարկի կեդրոնական դասախօս Պոնտոսի յոյներու ցեղասպանութեան տարելիցին առթիւ, երէկ Երկուշաբթի 19 Մայիսին, Աթէնքի կեդրոնական
Մանրամասն