Tag Archives: Պողոս Սնապյան

16.06.2014
Հունիսի 14-ին իր մահկանացուն է կնքել «Բագին» ամսագրի բազմամյա վաստակավոր խմբագիր, հայ ժամանակակից գրականության իր ուրույն ներդրումը ունեցած գրականագետ, դաշնակցական
Մանրամասն