Tag Archives: Պարող տուն

17.12.2013
Պրահա- Վերջապես կայացավ Պրահայի կենտրոնի ,,Պարող տան, վաճառքի գործարքը։ Ինչպես հաղորդում է Չեխական հեռուստատեսությունը, այն վաճառվել է 360 միլիոն չեխական
Մանրամասն