Tag Archives: Շուշանիկ Ասմարյան

11.06.2013
Երիտասարդ գիտնականի ամբիոն Շուշանիկ Ասմարյանը աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու է: 1999թ-ին ավարտել է ԵՊՀ Աշխարհագրական ֆակուլտետի գեոմորֆոլոգիայի և քարտեզագրության ամբիոնը, իսկ
Մանրամասն