Tag Archives: Շաքիի հիդրոէլեկտրակայան

16.11.2016
  Շաքիի հիդրոէլեկտրակայանը կառուցվել է Որոտան գետի ձախ ափին, Շաքի վտակի վրա, որի ակունքը գետաբերանից 2 կմ հեռավորության վրա գտնվող
Մանրամասն