Tag Archives: Նելսոն Ստեփանյան

17.04.2013
Լիեպայա-Լատվիայի հայ համայնքը մեծ շուքով նշել է Խորհրդային Միության կրկնակի հերոս, ռազմական օդաչու Նելսոն Ստեփանյանի 100 ամյակը, ով զոհվել է
Մանրամասն