Tag Archives: Յովհաննէս եպիսկոպոս Թէյրուզեան

05.02.2013
ՓԱՐԻԶ- Գրիգոր Եպիսկ. Կապրոյեանի հրաժարումէն ետք, որ Փարիզի Ս. Խաչ առաջնորդանիստ եկեղեցին կը գլխաւորէր 1984-էն ի վեր՝ Բենեդիկտոս ԺԶ. Պապը
Մանրամասն