Tag Archives: Մամուլի ազգային ակումբ

03.05.2014
Մամուլը հասարակության ջերմաչափն է, որով գրեթե անսխալ հնարավոր է որոշել տվյալ հանրության և պետության առողջությունը՝ դրանց կայացման և զարգացման աստիճանը:
Մանրամասն