Tag Archives: Հրայր Մանուկյան.

01.05.2013
Երիտասարդ գիտնականի ամբիոն    Հրայր Մանուկյան։ Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի առկա ասպիրանտ (3-րդ կուրս) «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» մասնագիտությամբ: Թեման` «Տնտեսական
Մանրամասն