Tag Archives: ՀԿՄ

31.12.2014
Ինչպես հաղորդում է Շվեդիայի հայերի սոցիալական կայքէջը, ,,2014-ին Սուրբ ծննդեան նախատօնակին երեկոյեան Աստուծոյ օգնութեամբ և օրհնութեամբ Շուէտի Հայ Կաթողիկէ Առաքելութիւնը
Մանրամասն